جام جهانی 2018 -اتفاقات جام جهانی – به همراه جدول جام جهانی

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی 2018 روسیه که از 24 خردادماه تا 24 تیرماه 97 در 11 شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

جدول بازیهای مرحله گروهی جام جهانی 2013 – روسیه

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه -عربستان  نتیجه 5-0
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر -اروگوئه       نتیجه 0-1
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه- مصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه- عربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه -روسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

جدول گروه A جام جهانی 2018 روسیه

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت

۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران- مراکش  نتیجه 1-0
۲۵خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا -پرتغال  نتیجه 3-3
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال- مراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران- اسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران- پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش- اسپانیا

جدول گروه B جام جهانی 2018 روسیه

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

تاریخ و ساعت

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه- استرالیا نتیجه 2-1
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو -دانمارک   نتیجه 0-1
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه- پرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا- دانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک- فرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا- پرو

جدول گروه C جام جهانی 2018 روسیه

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین- ایسلند   نتیجه 1-1
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی -نیجریه  نتیجه 2-0
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین- کرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند- نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین- نیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی- ایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت

۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا- صربستان    نتیجه 0-1
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل- سوئیس         نتیجه 1-1
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل- کاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس- صربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان- برزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس- کاستاریکا

جدول گروه e  جام جهانی

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت

۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان- مکزیک      نتیجه 0-1
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد- کره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان- سوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی- مکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی- آلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک- سوئد

جدول گروه F جام جهانی

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت

۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک- پاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس- تونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک- تونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس- پاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس- بلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما- تونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

تاریخ و ساعت

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان- سنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا- ژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن- سنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان- کلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن- لهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا- سنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی

بازی چهل‌ونهم، 30 ژوئن 2018 (9 تیرماه 97) A1 – B2، ورزشگاه فیشت - ساعت 22:30
بازی پنجاهم، 30 ژوئن 2018 (9 تیرماه 97) C1 - D2، ورزشگاه کازان آره‌نا - ساعت 18:30
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای 2018 (10 تیرماه 97) B1 - A2، ورزشگاه لوژنیکی - ساعت 18:30
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای 2018 (10 تیرماه 97) D1 - C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود - ساعت 22:30
بازی پنجاه‌وسوم، 2 جولای 2018 (11 تیرماه 97) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا - ساعت 18:30
بازی پنجاه‌وچهارم، 2 جولای 2018 (11 تیرماه 97) G1 - H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا - ساعت 22:30
بازی پنجاه‌وپنجم، 3 جولای 2018 (12 تیرماه 97) F1 - E2، ورزشگاه سن پترزبورگ - ساعت 18:30
بازی پنجاه‌وششم، 3 جولای 2018 (12 تیرماه 97) G2 - H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) - ساعت 22:30

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، 6 جولای 2018 (15 تیرماه 97) برنده بازی 49 - برنده بازی 50، ورزشگاه نیژنی نووگورود - ساعت 18:30
بازی پنجاه‌وهشتم، 6 جولای 2018 (15 تیرماه 97) برنده بازی 53 - برنده بازی 54، ورزشگاه کازان آره‌نا - ساعت 22:30
بازی پنجاه‌ونهم، 7 جولای 2018 (16 تیرماه 97) برنده بازی 51 - برنده بازی 52، ورزشگاه فیشت - ساعت 22:30
بازی شصتم، 7 جولای 2018 (16 تیرماه 97) برنده بازی 55 - برنده بازی 56، ورزشگاه سامارا آره‌نا - ساعت 18:30

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، 10 جولای 2018 (19 تیرماه 97) برنده بازی 57 - برنده بازی 58، ورزشگاه سن پترزبورگ - ساعت 22:30
بازی شصت‌ودوم، 11 جولای 2018 (20 تیرماه 97) برنده بازی 59 - برنده بازی 60، ورزشگاه لوژنیکی - ساعت 22:30

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، 14 جولای 2018 (23 تیرماه 97) بازنده بازی 61 - بازنده بازی 62، ورزشگاه سن پترزبورگ - ساعت 18:30

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، 15 جولای (24 تیرماه 97) برنده بازی 61 - برنده بازی 62، ورزشگاه لوژنیکی - ساعت 19:30

سایت یوردفان هیچ گونه مسئولتی در قبال مطالب ارائه شده نداشته و تمامی مطالب از دیگر سایت ها با ذکر منابع درج گردیده شده است. web stats